Trwa ładowanie...
bEUTIqet
Notowania
BEDZIN: strona spółki
31.08.2021, 22:35

BDZ Informacja nt. planowanego podziału spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z 23 czerwca 2021 roku w którym zamieszczone zostały informacje nt. planowanej transformacji działalności spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. [Spółka Zależna] w kierunku niskoemisyjnej kogeneracji, Zarząd Elektrociepłownia "Będzin" S.A. [Spółka] informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 roku przyjęty został plan podziału Spółki Zależnej w trybie art. 529 § 1 pkt 4] Kodeksu spółek handlowych(podział przez wydzielenie).
Spółka Zależna jest znaczącym lokalnym wytwórcą ciepła na rynku ciepłowniczym Zagłębia Dąbrowskiego. Zgodnie z założeniami planowanej transformacji ze względu na wymogi biznesowe, regulacyjne i społeczne Spółka Zależna winna dokonać zmian technologii produkcji ciepła i energii elektrycznej, aby zredukować emisję CO2, poprawić efektywność energetyczną i uzyskać wzrost udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w produkcji energii. Utrzymanie działalności Spółki Zależnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom gminy Sosnowiec, Czeladź i Będzin wymaga pewnej, efektywnej i ekologicznej produkcji ciepła w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. W tym celu Spółka Zależna od początku bieżącego roku dokonała reorganizacji struktury wewnętrznej i wypracowała koncepcję realizacji projektu polegającego na średnioterminowym odchodzeniu od węgla, a w efekcie zakończenia energetyki węglowej. Dodatkowo stworzyła potencjał do wprowadzenia przyszłościowych technologii energetycznych w ramach istniejących składników majątkowych Spółki Zależnej poprzez realizację w zarejestrowanym 1. lipca br. Oddziale Spółki Zależnej (Oddział), zamierzenia biznesowego o nazwie „Projekt ,Nowy Będzin”. Projekt ten polega na wdrożeniu, wcześniej przygotowanej koncepcji transformacji energetycznej, polegającej na całkowitym odejściu od węgla w procesach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Oddział będzie zmierzał do wykorzystania biomasy, gazu, energii słonecznej, a także paliw alternatywnych. Z uwagi na wymogi podmiotów mogących udzielić finansowania dla „Projektu Nowy Będzin”, Spółka Zależna zdecydowała o wydzieleniu Projektu realizowanego w ramach Oddziału do odrębnego podmiotu w 100% zależnego od Emitenta. Cel ten zostanie osiągnięty w oparciu o procedurę podziału przez wydzielenie, zgodną z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W ocenie Emitenta taka strukturyzacja „Projektu Nowy Będzin” stworzy realny potencjał do pozyskania finansowania zewnętrznego dla tych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Inne komunikaty

bEUTIqfb