Trwa ładowanie...
bEIOYwDF
Notowania
IMPERA: strona spółki
2.09.2021, 14:59

IMP zawarcie przez Emitenta ugody pozasądowej z dłużnikiem

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent lub IMPERIO) w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 4/2015 z dnia 12 marca 2015 r. , nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r., nr 27/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. oraz nr 35/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 września 2021 r. Emitent wraz z Dłużnikiem osobą fizyczną zawarł ugodę pozasądową dotyczącą wierzytelności Emitenta wynikającej z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 marca 2015 r. utrzymanego następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. zasądzającego na rzecz Emitenta od dwóch pozwanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą solidarnie 900.000 zł wraz z odsetkami.
Na podstawie przedmiotowej ugody IMPERIO ma otrzymać tytułem wskazanej powyżej wierzytelności 900.000 zł w terminie do 15 września 2021 r. Dłużnik zgodnie z postanowieniami ugody zrzekł się m.in. prawa do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2021 r. IMPERIO zaś zobowiązało się w terminie 10 dni od dnia uznania rachunku bankowego wskazaną kwotą m.in. złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na zwolnienie zabezpieczeń w postaci m.in. trzech hipotek przymusowych na nieruchomościach. W przypadku gdy Emitent w terminie do 15 września 2021 r. nie otrzyma środków pieniężnych w kwocie wskazanej wyżej, ugoda rozwiąże się bez konieczności składania odrębnych oświadczeń przez Strony. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bEIOYwEn