Trwa ładowanie...
bEIJgLYl
Notowania

DEK Uzgodnienie kluczowych warunków kontraktu na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 02 września 2021 r. spółka zależna Emitenta – Dekpol Budownictwo Sp. z o. o. uzgodniła z Pruszcz Logistics Sp. z o. o. kluczowe warunki kontraktu na wykonanie robót budowlanych hali magazynowej o powierzchni ok. 50 tys. m2 z budynkiem biurowym oraz infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Będzieszyn.
Termin realizacji ww. inwestycji został uzgodniony na kwiecień 2022 r., a wynagrodzenie za wykonanie prac ustalono na poziomie około 9% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2020. O zawarciu umowy Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

bEIJgLYT