Trwa ładowanie...
bEIJRFgB
Notowania
ZREMB: strona spółki
8.09.2021, 10:06

ZRE Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE"S.A. za I półrocze 2021 roku.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Spółka", "Emitent"), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 08 września 2021 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za I półrocze 2021 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za I półrocze 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za I półrocze roku obrotowego 2018, 2019 i 2020.
Na potrzeby obliczenia średnich wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I półroczu 2021 roku Zarząd Emitenta przyjął okres 2018-2020. Ostateczne wartości danych finansowych za I półrocze 2021 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 20 września 2021 roku. Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I półrocza 2021 roku. Spółka w I półroczu 2021 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 13 799 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018-2020 stanowi spadek o 9,09%. Osiągnięty poziom EBIT w I półroczu 2021 na poziomie 1 294 tys. zł jest o 39,58% wyższy od uśrednionego wyniku EBIT za ten okres 2018-2020, kiedy to Spółka zanotowała zysk na poziomie 927 tys. zł, W I półroczu 2021 udało się wypracować dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 1 656 tys. zł i jest to wynik o 30,94% lepszy w porównaniu do uśrednionego wyniku za I półrocza 2018 – 2020, kiedy zanotowano EBITDA na poziomie 1 264 tys. zł. Szacunkowy wynik netto osiągnięty w I półroczu 2021 to zysk w wysokości 19 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego zysku netto I półrocza lat 2018 -2020 na poziomie 994 tys. zł stanowi pogorszenie. Porównując bezpośrednio wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2021 z analogicznym okresem 2020 również widzimy wyraźną poprawę. Poziom przychodów w 2021 wzrósł z 11 603 tys. zł do 13 799 tys. zł, zdecydowanie lepiej wygląda też EBIT w I półroczu 2021 – zysk 1 294 tys. zł (w I półroczu 2020 strata – 179 tys. zł), oraz ponad siedmiokrotnie wyższa EBITDA w I półroczu 2021 - zysk 1 656 tys. zł w porównaniu do zysku w I półroczu 2020 w wysokości 206 tys. zł. Również wynik netto w I półroczu 2021 wysokości 19 tys. zł jest na lepszym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu 2020, kiedy odnotowano stratę netto w wysokości – 392 tys. zł. Poprawa wyników jakie Spółka uzyskała w I półroczu 2021 w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich to efekt pozyskiwania kontraktów na bardziej korzystnych marżach, jak też pewnej akceptacji wzrostu cen materiałów stalowych przez kontrahentów.

Załączniki

Inne komunikaty

bEIJRFhj