Trwa ładowanie...
bEEaVKmZ
Notowania
ZPUE: strona spółki
14.09.2021, 15:38

PUE Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE S.A. ze spółką zależną

ZPUE S.A. publikuje pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie ze STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie.
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie (adres: ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000052770 (dalej: „ZPUE"), niniejszym zgodnie z art. 504 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") zawiadamia o zamiarze połączenia ze spółką STOLBUD PSZCZYNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie jako Spółką Przejmowaną, na zasadach określonych w Planie Połączenia sporządzonym 10 września 2021 r., przyjętego w tym samym dniu przez zarządy spółek uczestniczących w połączeniu i ogłoszonego zgodnie z art. 500 § 21 ksh poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości 10 września 2021 r. w drodze publikacji na stronach internetowych każdej z spółek uczestniczących w Połączniu, tj. https://zpue.pl/plan-polaczenia oraz http://koronea.pl/pszczyna. W terminie od 14 września 2021 r. do 15 października 2021 r. można zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1), 2) 3) KSH w siedzibie ZPUE we Włoszczowie, przy ulicy Jędrzejowskiej 79c. Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie pierwsze o zamiarze połączenia.

Inne komunikaty

bEEaVKnH