Trwa ładowanie...
bECkPTnp
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
15.09.2021, 10:36

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2021r.
dla serii O 13 002 482 zł. dla serii P 13 006 667 zł. dla serii R 15 606 023 zł. dla serii S 9 102 820 zł. dla serii A1 20 809 486 zł. Łączna wartość zbioru: 71 527 479 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 107 025 805 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bECkPTnX