Trwa ładowanie...
bECkVmRN
Notowania

MDI Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

Zarząd spółki MDI Energia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 15 listopada 2018 ("Umowa ramowa o współpracy z Polską Grupą Biogazową S.A."), oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 22 listopada 2018 ("Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej"), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez Emitenta jako Wykonawcy w dniu dzisiejszym Umowy realizacji zadania inwestycyjnego – budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.
Umowa realizacji zadania inwestycyjnego – budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy w miejscowości Bagdad, gminie Wyrzysk o mocy 0,999 MW w ramach projektu „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW w gminie Wyrzysk” („Umowa”) została podpisana w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem, spółką PGB Energetyka 20 sp. z o.o. jako Zamawiającym oraz spółką PGB Inwestycje sp. z o.o. jako Koordynatorem. Termin realizacji Umowy wynosi 6 miesięcy. Emitent otrzyma z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 16.500.000,00 zł netto. Zamawiający i Wykonawca przewidzieli w Umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów umowy w formie kar umownych. Informację o podpisaniu Umowy Emitent uznał za poufną ze względu na jej istotne znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty

bECkVmSv