Trwa ładowanie...
bEClygGd
Notowania
R22: strona spółki
15.09.2021, 11:27

R22 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 S.A. w dniu 14 września 2021 roku

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. opracowano na podstawie Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEClygGL