Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-07-08
CBF Podjęcie przez Zarząd cyber_Folks S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
129,00
+5,81
2024-07-05
CBF Zbycie akcji Profitroom S.A.
125,50
+4,78
2024-07-01
CBF połączenie cyber_Folks S.A. z jej jednoosobowymi spółkami zenbox sp. z o.o. i otree sp. z o.o.
126,00
0,00
2024-06-19
CBF zmiana adresu siedziby Spółki
119,00
+2,10
2024-06-03
CBF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ cyber_Folks S.A. w dniu 27.05.2024 roku
131,00
0,00
2024-05-29
CBF Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
132,50
0,00
2024-05-29
CBF Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
132,50
0,00
2024-05-27
CBF Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2023
138,50
0,00
2024-05-27
CBF Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie cyber_Folks S.A. w dniu 27.05.2024 roku
138,50
0,00
2024-05-21
CBF Zmiana projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki
131,00
0,00
2024-05-20
CBF Drugie zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
131,00
0,00
2024-05-20
CBF QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
131,00
0,00
2024-04-25
CBF Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
111,50
0,00
2024-04-25
CBF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2023
111,50
0,00
2024-04-24
CBF Podpisanie Planu Połączenia cyber_Folks S.A. z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
111,50
0,00
2024-04-22
CBF Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych
117,50
-0,43
2024-04-20
CBF Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
117,50
0,00
2024-04-20
CBF Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
117,50
0,00
2024-04-15
CBF Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji Emitenta w spółce Profitroom S.A.
109,00
0,00
2024-03-26
CBF SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
102,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona