Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 09887 233966984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 1679 786-960-973
Zysk (strata) brutto-2 6247 27413 3119 389
Zysk (strata) netto-2 5223 07813 4409 397
Przepływy netto-1 8196 966231-444
Przepływy netto z działalności operacyjnej-77424 340-1 959-600
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 573-6 4803 1669 236
Przepływy netto z działalności finansowej-4 618-10 894-976-9 080
Aktywa razem335 842579 276349 796338 983
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania107 631301 152117 506120 133
Zobowiązania długoterminowe93 110192 05299 747102 677
Zobowiązania krótkoterminowe14 521109 10017 75917 456
Kapitał własny228 211182 345232 290218 850
Kapitał zakładowy284284284284
Liczba akcji (tys. szt.)14 180,0014 180,0014 180,0014 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,0912,8616,3815,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,180,220,950,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 806314 9132 4431 283
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 79258 243-1 425-1 302
Zysk (strata) brutto19 60745 7804 772-1 265
Zysk (strata) netto20 00927 6094 887-1 085
Przepływy netto-3 4825 320-17893
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 41579 734-988-1 374
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej24 931-104 4771 226-55 214
Przepływy netto z działalności finansowej-24 99830 063-41656 681
Aktywa razem341 103374 991219 606211 022
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania110 370290 5105 0971 063
Zobowiązania długoterminowe96 253204 5471 314468
Zobowiązania krótkoterminowe14 11785 9633 783595
Kapitał własny230 73367 859214 509209 959
Kapitał zakładowy284284284284
Liczba akcji (tys. szt.)14 180,0014 180,0014 180,0014 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,274,7915,1314,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,411,950,34-0,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport