Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów83 92087 23373 81268 276
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 5559 78612 34213 746
Zysk (strata) brutto12 5437 27410 89112 921
Zysk (strata) netto8 4793 0787 0308 430
Przepływy netto7 3396 966-62 389158 249
Przepływy netto z działalności operacyjnej21 26224 34012 93711 893
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 956-6 480-72 577-2 263
Przepływy netto z działalności finansowej-9 967-10 894-2 749148 619
Aktywa razem584 416579 276576 334541 295
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania294 165301 152305 135279 914
Zobowiązania długoterminowe185 573192 052193 253194 819
Zobowiązania krótkoterminowe108 592109 100111 88285 095
Kapitał własny192 809182 345172 858165 949
Kapitał zakładowy284284284284
Liczba akcji (tys. szt.)14 180,0014 180,0014 180,0014 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,6012,8612,1911,70
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,600,220,500,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 806314 9132 4431 283
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 79258 243-1 425-1 302
Zysk (strata) brutto19 60745 7804 772-1 265
Zysk (strata) netto20 00927 6094 887-1 085
Przepływy netto-3 4825 320-17893
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 41579 734-988-1 374
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej24 931-104 4771 226-55 214
Przepływy netto z działalności finansowej-24 99830 063-41656 681
Aktywa razem341 103374 991219 606211 022
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania110 370290 5105 0971 063
Zobowiązania długoterminowe96 253204 5471 314468
Zobowiązania krótkoterminowe14 11785 9633 783595
Kapitał własny230 73367 859214 509209 959
Kapitał zakładowy284284284284
Liczba akcji (tys. szt.)14 180,0014 180,0014 180,0014 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,274,7915,1314,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,411,950,34-0,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport