Trwa ładowanie...
bELcKoXV
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
16.09.2021, 12:05

BDX Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” - wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 16 września 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania, Część 1, Część 2, Część 3.
Suma dla Części 1, 2 i 3: 201 552 591,54 zł netto Wartość oferty: 201 552 591,54 zł netto Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy Termin zakończenia robót: 730 dni tj. 24 miesiące od podpisania umowy Okres gwarancji: 12 miesięcy Okres rękojmi: 12 miesięcy Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: FIDIC i Procedury Banku Światowego Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Inne komunikaty

bELcKoYD