Trwa ładowanie...
bEKDxWdh
Notowania

RNK Wstępne wyniki finansowe Rank Progress S.A. i Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za I półrocze 2021 r.

Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent") w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania raportu półrocznego Rank Progress S.A. i skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Rank Progress S.A. za I półrocze 2021r, przekazuje do publicznej wiadomości wstępne dane finansowe za ten okres:
I. Rank Progress S.A.: 1. przychody ze sprzedaży: 3.433 tys. złotych 2. zysk / strata na sprzedaży: minus 3.158 tys. złotych 3. zysk na działalności operacyjnej: minus 3.231 tys. złotych 4. wynik netto: 1.047 tys. złotych. 5. zobowiązania ogółem: 702.625 tys. złotych (w tym do jednostek powiązanych: 676.283 tys. zł) 6. kapitał własny: 76.160 tys. złotych 7. aktywa/pasywa: 785.965 tys. złotych II. Grupa Kapitałowa Rank Progress S.A.: 1. przychody ze sprzedaży: 24.926 tys. złotych, 2. zysk / strata na sprzedaży: 2.842 tys. złotych, 3. zysk na działalności operacyjnej: minus 6.764 tys. złotych 4. wynik netto: 1.359 tys. złotych. 5. zobowiązania ogółem 385.396 tys. złotych 6. kapitał własny: 440.051 tys. złotych 7 aktywa/pasywa: 825.447 tys. złotych Zarząd Emitenta zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych danych finansowych, których publikacja w ramach raportu półrocznego Rank Progress S.A i skonsolidowanego raportu Grupy Rank Progress S.A. za okres I półrocza 2021 roku planowana jest na dzień 23 września 2021r.

Inne komunikaty

bEKDxWdP