Trwa ładowanie...
bEKvTgyJ
Notowania
COLUMBUS: strona spółki
17.09.2021, 14:35

CLC Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia projektu farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 30 MW

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 16 września 2021 r. podpisał przedwstępną umowę nabycia (dalej: Umowa) projektu farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 30 MW (złożony został wniosek o wydanie warunków przyłączenia i opłacona została zaliczka na warunki przyłączenia na moc 30 MW) (dalej: Projekt). Strony uzgodniły, że umowa przyrzeczona (na podstawie której nastąpi przeniesienie Projektu na rzecz Columbus lub podmiotu z Grupy Kapitałowej Columbus) powinna zostać zawarta nie później niż do 31 grudnia 2023 r., a jej zawarcie jest uzależnione od wyniku badania Due Diligence, które zostanie przeprowadzone po uzyskaniu przez Projekt prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę.
Ponadto, Strony ustaliły, że za uzyskanie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę odpowiedzialny jest sprzedający.

Inne komunikaty

bEKvTgzr