Trwa ładowanie...
bEKuSMAB
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
17.09.2021, 16:08

ASM Rozwiązanie umowy o świadczenie usług atestacyjnych

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że 16 września 2021 r. otrzymał od PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („PKF”) oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy o świadczenie usług atestacyjnych z 10 sierpnia 2021 r., której przedmiotem było m.in. badanie oraz przegląd przez PKF jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych (rocznych oraz półrocznych) Spółki za okresy 2021 r. oraz 2022 r. Umowa była zawarta na 2 lata.
PKF uzasadniło swoją decyzję m.in. „poważnym konfliktem wewnętrznym” w Spółce, którego okoliczności powodują wystąpienie – według PKF – zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu. Rozwiązanie umowy wynika z decyzji PKF. PKF do tej pory nie badała oraz nie przeglądała sprawozdań finansowych Spółki, a zatem PKF nie wyraziła do tej pory jakichkolwiek opinii lub wniosków z badania lub przeglądów tych sprawozdań, jak też nie odmówiła wyrażenia wniosków lub opinii. Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po jego uzyskaniu pismo PKF, adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy. Treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKuSMBj