Trwa ładowanie...
bEKwfnCd
Notowania

JRH Skup akcji własnych

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 17.11.2020 roku Regulaminem skupu akcji własnych Spółki, opublikowanym raportem ESPI nr 56/2020 r. z dnia 17.11.2020 r., w wykonaniu uchwały numer 23/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych - Repertorium A nr 10845/2020, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi: - w dniu 15 września 2021 roku 930 sztuk po średniej cenie 12,13 zł za 1 akcję; - w dniu 17 września 2021 roku 870 sztuk po średniej cenie 12,03 zł za 1 akcję. Akcje nabyte stanowią 0,004% w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,004% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 245 800 akcji własnych, co stanowi 0,605 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,605 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 6,92 zł. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZ do nabycia 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Inne komunikaty

bEKwfnCL