Trwa ładowanie...
bEJDQIWd
Notowania
OPENFIN: strona spółki
22.09.2021, 19:13

OPF POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 września 2021 r., Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Rafała Gulki w skład Zarządu Open Finance S.A. na trzyletnią odrębną kadencję powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, przy czym uchwała wchodzi w życie z dniem 23 września 2021 r.
Pan Rafał Gulka, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Załączniki

Inne komunikaty

bEJDQIWL