Trwa ładowanie...
bETiThOt
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
23.09.2021, 12:06

BDX Powołanie Członka Zarządu Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. powołała Pana Artura Pielecha do składu Zarządu Budimex S.A. Poza nową funkcją w Zarządzie Budimex S.A. Pan Artur Pielech nadal będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.
Pan Artur Pielech jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzania Procesami Produkcyjnymi. Zawodową karierę rozpoczął w 1996 w konsultingu. Od roku 2001 w zespole Roland Berger Strategy Consultants, był odpowiedzialny zarówno za rozwój obecności firmy na polskim rynku, jak i za doskonalenie metod zarządzania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie w CTL Logistics pełnił funkcję Vice-Prezesa Zarządu i dyrektora ds. sprzedaży i rozwoju, a następnie przez ponad 2 lata pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w RUCH S.A. nadzorując prace zespołu ponad 600 osób, zbudował i wdrażał strategię hurtowej dystrybucji FMCG i prasy. Od listopada 2012 roku Wiceprezes Zarządu, od lipca 2014 roku Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny FBSerwis S.A. – spółki działającej w obszarze gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury, Total Facility Management i efektywności energetycznej. Zgodnie z oświadczeniem Pan Artur Pielech nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-11-25
BDX Nabycie akcji Budimex SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
232,00
0,00
2021-11-19
BDX Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – wybór oferty Budimex SA
233,00
+0,21
2021-11-17
BDX „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” – podpisanie umowy
244,50
-1,64
2021-11-16
BDX Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 – wybór oferty Budimex SA
245,00
+0,20
2021-11-10
BDX Podpisanie umowy w przedmiocie uzyskania wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego
250,00
+1,80
2021-10-28
BDX Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
259,50
-0,58
2021-10-27
BDX QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
269,00
0,00
2021-09-29
BDX Aneks do Umowy Generalnej Leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o.
301,50
+1,49
2021-09-27
BDX Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” – podpisanie umowy
311,00
-0,32
2021-09-23
BDX Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
308,00
-0,32
bETiThPb