Trwa ładowanie...
Notowania
SANOK: strona spółki
23.09.2021, 15:34

SNK Podpisanie znaczącej umowy kredytowej.

Zarząd Sanok RC S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 23 września 2021 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego ("Umowa").
Przedmiotem podpisanej Umowy jest limit kredytowy wielocelowy w kwocie 150 mln PLN do wykorzystania w PLN, EUR i USD. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej (WIBOR 1M dla PLN, EURIBOR 1M dla EUR, LIBOR 1M dla USD) powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania: od dnia 23 września 2021 roku do dnia 23 września 2023 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty 60 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości do 15 mln PLN z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz weksel in blanco.

Inne komunikaty