Trwa ładowanie...
bEUTNlKJ
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
23.09.2021, 17:56

BDX Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 23 września 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz- Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25.
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. Wartość oferty: 333 216 700,00 zł netto Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia robót: 45 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

Inne komunikaty

bEUTNlLr