Trwa ładowanie...
bEUTLBRx
Notowania
BEDZIN: strona spółki
23.09.2021, 19:46

BDZ Wszczęcie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. [Emitent, Spółka], informuje, że w dniu 23 września 2021 r. do Elektrociepłowni Będzin Sp. s o.o. [Spółka Zależna] wpłynęło zawiadomienie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w związku z niedokonaniem rozliczenia wielkości emisji w ustawowym terminie za rok 2020 przez Spółkę Zależną.
W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Spółki Zależnej podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania, mające na celu współpracę z organem celem wyjaśnienia sprawy.

Inne komunikaty

bEUTLBSf