Trwa ładowanie...
bESVxvBx
Notowania
DEKPOL: strona spółki
23.09.2021, 21:59

DEK Uzgodnienie kluczowych warunków kontraktu na wykonanie robót budowlanych hali produkcyjnej

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 września 2021 r. spółka zależna Emitenta – Dekpol Budownictwo Sp. z o. o. („Dekpol Budownictwo”) uzgodniła ze spółką z Grupy Panattoni kluczowe warunki kontraktu na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Radomsku („Inwestycja”).
Zakończenie realizacji Inwestycji ma nastąpić w lipcu 2022 r. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie Inwestycji została ustalona na poziomie ok. 8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r. (przeliczone wg kursu euro z dnia 23 września 2021 r.). O zawarciu umowy Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

bESVxvCf