Trwa ładowanie...
bETEdYQB
Notowania

MCE Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 24 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Zawiadomienie dokonane zostało w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 września 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 14 813 100,00 zł do kwoty 30 925 889,40 zł poprzez emisję 148.131.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bETEdYRj