Trwa ładowanie...
bETFCaXV
Notowania
SURFLAND: strona spółki
27.09.2021, 18:31

SSK Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych i zakończenie funkcjonowania grupy kapitałowej

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 września 2021 r. zbył łącznie 3.334 udziały, stanowiące 66,68% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników w spółce Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz dwóch osób fizycznych (w równych ilościach po 1.667 udziałów, w tym Pana Artura Górskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki) za łączną cenę 480.096,00 zł, która winna zostać uregulowana na rachunek bankowy Spółki do 1 października 2021 r. Tym samym ustał stosunek dominacji Spółki względem Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a przez to rozwiązana została Grupa Kapitałowa, w której Spółka była jednostką dominującą (po transakcji, Spółka posiada 1.666 udziały stanowiące 33,32% udziałów w Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.). Wobec powyższego, począwszy od raportu za III kwartał 2021 r. (tj. kończący się 30 września 2021 r.), Spółka zaprzestaje konsolidować wyniki finansowe z Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Ponadto, w dniu 27 września 2021 r. Spółka zbyła Panu Arturowi Górskiemu 4.835, tj. wszystkie posiadane przez Spółkę udziały stanowiące 10,65% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników w spółce S-Web sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę 1.000,00 zł, płatną w terminie do 30 września 2021 r. Prawa własności sprzedawanych udziałów przechodzą na kupujących z dniem zawarcia umów.

Inne komunikaty

bETFCaYD