Trwa ładowanie...
bESOQKet
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-25
SSK Zawarcie ugody oraz umorzenie postępowania w sprawie o roszczenie z umowy o usługi
1,40
0,00
2021-11-23
SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
1,57
0,00
2021-11-23
SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
1,57
0,00
2021-11-23
SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
1,57
0,00
2021-11-22
SSK Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
1,57
0,00
2021-11-22
SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
1,57
0,00
2021-11-22
SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
1,57
0,00
2021-11-21
SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
1,57
0,00
2021-11-19
SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
1,37
+14,60
2021-11-19
SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
1,37
+14,60
2021-11-18
SSK Podjęcie uchwały w sprawie przyznania akcji serii L
1,40
-2,14
2021-11-17
SSK Zarejestrowanie przez Sąd połączenia z VR Factory Games sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian: nazwy, siedziby i Statutu Emitenta
1,45
-3,11
2021-10-08
SSK Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach
1,55
0,00
2021-09-30
SSK Sprzedaż udziałów w Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.
1,80
0,00
2021-09-27
SSK Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych i zakończenie funkcjonowania grupy kapitałowej
1,75
-8,57
2021-09-16
SSK Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 września 2021 r.
1,80
+2,78
2021-09-15
SSK Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Surfland Systemy Komputerowe SA z VR Factory Games sp. z o.o.
1,80
0,00
2021-08-30
SSK Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
1,95
-2,31
2021-08-13
SSK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1,56
+2,88
2021-08-13
SSK Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
1,56
+2,88
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona
bESOQKfb