Trwa ładowanie...
bESqtccB
Notowania
IMPERA: strona spółki
28.09.2021, 21:24

IMP Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki ALL IN! GAMES S.A. od podmiotu powiązanego

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.09.2021 r. nabył na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży od Pana Artura Górskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, 81.000 akcji na okaziciela spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie za łączną cenę 567.000 zł za wszystkie nabywane akcje tj. za cenę odpowiadającą bieżącej wartości rynkowej akcji ALL IN! GAMES S.A. Nabycie nastąpiło w ramach zwykłej działalności Spółki.
Łącznie z nabytymi w dniu dzisiejszym akcjami spółki ALL IN! GAMES S.A. akcje posiadane przez Emitenta stanowią 0,80 % w kapitale zakładowym tej spółki. Nabycie przez Emitenta wskazanych akcji ALL IN! GAMES S.A. może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Inne komunikaty

bESqtcdj