Trwa ładowanie...
bESsJyOd
Notowania

PRF Przydział obligacji serii A2

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2021 z dnia 09 września 2021 roku w sprawie emisji obligacji w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd PragmaGO S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 01 października 2021 roku podjął uchwałę (Uchwała) w sprawie dokonania przydziału zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A2 emitowanych w ramach Programu (Obligacje). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 170.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł każda Obligacja. Zarząd Spółki dokonał przydziału 170.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 17.000.000 zł. Emisja Obligacji doszła do skutku.
W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 6,72 %, Spółka przydzieliła 170.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 404 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bESsJyOL