Trwa ładowanie...
bFeNjcZh
Notowania
LOKUM: strona spółki
4.10.2021, 14:03

LKD Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2021 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w III kwartale 2021 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 145 lokali, 2. 74 lokale rozpoznane w wyniku. Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich. Dla porównania w III kwartale 2020 roku Grupa odnotowała: 1. sprzedaż w ilości 206 lokali, 2. 44 lokale rozpoznane w wyniku. Jednocześnie, na koniec III kwartału 2021 roku Grupa miała zawartych 95 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie. Na koniec III kwartału 2021 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 627 lokali, natomiast w realizacji było 1341 lokali.

Inne komunikaty

bFeNjcZP