Trwa ładowanie...
bEUuVhmJ
Notowania

FEM Zawarcie istotnej umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do informacji z rachunku bankowego (AIS) przez spółkę zależną

Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 6 października 2021 r. informacji o zawarciu przez TryPay S.A. spółkę zależną Emitenta, będącą Krajową Instytucją Płatniczą, w której Emitent posiada 100% akcji, umowy o współpracy z jednym z największych podmiotów z rynku e-commerce działającym w branży elektrotechnicznej i elektroinstalacyjnej. Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie przez spółkę TryPay S.A. na rzecz tego podmiotu usługi płatniczej - dostępu do informacji z rachunku bankowego użytkownika (dalej też „AIS” – Account Information Services), która polega na tym, że spółka TryPay S.A. korzystając bezpośrednio z dostępów do systemów transakcyjnych banków, za zgodą użytkownika uzyskuje dostęp do jego rachunku bankowego (płatniczego) w celu pobrania danych z rachunku, w tym także historii transakcji, a następnie po przetworzeniu tych danych przez opracowane autorskie algorytmy, dokonuje oceny kredytowej użytkownika dla potrzeb przyznania mu w sposób zautomatyzowany limitu kredytowego. Zawarta Umowa jest efektem zakończonych z sukcesem prac wdrożeniowych i testów pomiędzy TryPay S.A. a ww. podmiotem. W wyniku zakończonych testów, zgodnie z Umową wdrożenie usługi nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni.
Zawarcie powyższej umowy stanowi faktyczne rozpoczęcie komercyjnego świadczenia przez TryPay S.A. nowej usługi płatniczej w postaci dostępu do informacji z rachunku bankowego (AIS), która to usługa będzie wykorzystywana dla dostarczania klientom zarówno TryPay S.A. jak i pozostałych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A., nowoczesnych usług płatniczych i finansowych opartych na tych rozwiązaniach, a w szczególności usług weryfikacji tożsamości użytkowników w oparciu o rachunek bankowy, analizy danych z rachunków bankowych użytkowników w celu dokonania oceny ryzyka kredytowego i zautomatyzowanych procesów decyzyjnych w zakresie udzielenia finansowania, monitorowania rachunków bankowych użytkowników pod kątem wystąpienia określonych zdarzeń i przesyłaniu alertów w związku z ich wystąpieniem. Uruchomiona usługa AIS stanowić będzie także podstawę analizy i oceny ryzyka kredytowego w ramach procesów decyzyjnych wykorzystywanych w odroczonych płatnościach (BNPL) realizowanych przez spółkę TryPay Later Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% udziałów. Podpisana Umowa jest elementem realizacji przyjętej przez Emitenta Strategii Grupy Kapitałowej Femion Technology S.A. na lata 2022-2025. W ocenie Emitenta wdrożenie ww. usługi płatniczej, może mieć istotny wpływ dla przyszłych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Inne komunikaty

bEUuVhnr