Trwa ładowanie...
bEDkzwlh
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-09-20
FEM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20 września 2021 r.
2,35
-4,26
2021-09-20
FEM Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału
2,35
-4,26
2021-09-14
FEM Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji
2,40
-4,17
2021-08-23
FEM Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Femion Technology S.A.
2,35
+7,66
2021-08-11
FEM Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 roku
2,34
-7,26
2021-08-11
FEM Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o zarządzanie
2,34
-8,12
2021-08-05
FEM Utworzenie spółki zależnej do realizacji projektu BNPL
2,58
-4,65
2021-07-30
FEM Dokonanie wpisu w rejestrze usług płatniczych w zakresie działalności transgranicznej
2,45
+15,92
2021-07-29
FEM Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej
2,90
-13,79
2021-07-26
FEM Złożenie wniosku o dopuszczenie do świadczenia usług przez spółkę zależną na rynku europejskim
3,09
-4,53
2021-07-26
FEM Zawarcie umowy objęcia akcji
3,09
+1,62
2021-07-19
FEM Podpisanie listu intencyjnego
1,83
-0,55
2021-07-05
FEM Rozpoczęcie prac nad aktualizacją strategii
0,72
+21,88
2021-07-05
FEM Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej
0,72
+10,80
2021-07-01
FEM Podjęcie decyzji przez spółkę zależną Emitenta o wznowieniu działalności pożyczkowej
0,64
0,00
2021-06-25
FEM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2021 r.
0,64
0,00
2021-06-24
FEM Informacja nt. zamiaru likwidacji Funduszu KREOS
0,61
+4,23
2021-06-23
FEM Wykreślenie zastawu rejestrowego
0,61
0,00
2021-06-17
SMS Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
0,57
+8,39
2021-06-16
SMS Całkowity wykup i wyrejestrowanie Obligacji
0,56
+1,78
  • Poprzednia strona
  • z 15
  • Następna strona
bEDkzwlP