Trwa ładowanie...
bETLsbKd
Notowania
PZU: strona spółki
11.10.2021, 19:08

PZU Dokument istotny dla uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na 12 października 2021 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 15 września 2021 roku, dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („NWZ”), („PZU SA”) na dzień 12 października 2021 roku, Zarząd PZU SA przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA obejmujące propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz propozycję zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, które stanowi istotny dokument dotyczący punktów 5 i 6 porządku obrad NWZ, tj. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej”.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bETLsbKL