Trwa ładowanie...
bFfhLiKt
Notowania

FEM Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 października 2021 roku, otrzymał od swojej spółki zależnej TryPay S.A. informacje o zawarciu, w tym samym dniu, listu intencyjnego z firmą Neo Finnace AB z siedzibą w Wilnie (Litwa) – licencjonowanym przez Bank Litwy dostawcą rozwiązań w zakresie świadczenia usługi płatniczej inicjowania transakcji płatniczych („NeoPay”). Przedmiotem zawartego listu jest ustalenie zasad związanych z przyszłą współpracą pomiędzy stronami w zakresie wspólnego oferowania rozwiązań otwartej bankowości.tj. dostępu do informacji z rachunku bankowego (AIS) posiadanego przez TryPay S.A. oraz inicjowania transakcji płatniczych (PIS), które posiada NeoPay. W ocenie Emitenta informacja o zawarciu listu intencyjnego oraz rozpoczęcie współpracy z NeoPay może mieć istotne znaczenie w związku z możliwym przyspieszeniem rozpoczęcia oferowania klientom świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczych przez spółkę TryPay S.A. w oparciu o rozwiązania dostarczone przez NeoPay, jak również rozszerzeniem możliwości oferowania usługi AIS oferowanej przez TryPay S.A. na rzecz klientów NeoPay. List intencyjny nie stanowi zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy oraz obowiązuje do dnia 30 listopada 2021 r.

Inne komunikaty

bFfhLiLb