Trwa ładowanie...
bFevkhat
Notowania
LOKUM: strona spółki
21.10.2021, 14:05

LKD Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku na dzień 3 listopada 2021 roku.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 10 listopada 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 2/2021 w dniu 8 stycznia 2021 roku.

Inne komunikaty

bFevkhbb