Trwa ładowanie...
bEUTSFph
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
21.10.2021, 17:39

KRI Skup obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie skupu obligacji serii F1 wyemitowanych przez Spółkę, będących w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu. Skup obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.
Obligacje nabywane będą po cenie nie większej niż ich wartość nominalna. Łączna wartość zakupionych obligacji nie przekroczy 5.000.000 zł. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, obligacje zostaną nabyte w celu ich umorzenia. Skup obligacji własnych realizowany będzie w jednej lub wielu transakcjach maksymalnie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Inne komunikaty

bEUTSFpP