Trwa ładowanie...
bETDONZx
Notowania

ZUK Informacja nt. współpracy z kluczowym kontrahentem Hunnebeck GmbH z siedzibą w Niemczech.

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 października 2021 r. Spółka ustaliła z kluczowym kontrahentem Emitenta tj. firmą Hunnebeck GmbH z siedzibą w Niemczech [Hunnebeck, Zamawiający] estymacje oczekiwanego przez Hunnebeck poziomu kontraktacji na wyroby Emitenta w 2022 roku.
Zgodnie z informacją od Zamawiającego otrzymaną przez Spółkę w dniu dzisiejszym, Hunnebeck potwierdził poziom szacowanej wartości zamówień na produkty Emitenta w okresie 2022 roku na poziomie ok. 35,5 mln zł netto, na które składać się będą przede wszystkim określone konstrukcje stalowe. Jednocześnie Spółka informuje, że mając na względzie perspektywę czasową ww. estymacji oraz możliwość wystąpienia czynników o charakterze zewnętrznym, jak również wynikającą z powyższego nieprzewidywalność czynników ryzyka, jak w szczególności ryzyko związane z rozwojem pandemii COVID-19, która może mieć wpływ na współpracę z dostawcami, podwykonawcami i innymi podmiotami występującymi przy realizacji zamówień za rzecz Zamawiającego wartość ww. estymacji może ulec zmianie. Emitent będzie na bieżąco monitorował okoliczności oraz warunki umożliwiające realizację ww. estymacji zamówień na rzecz Hunnebeck.

Inne komunikaty

bETDOOaf