Trwa ładowanie...
bFfhugaJ
Notowania
MEDICALG: strona spółki
25.10.2021, 20:26

MDG Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 października 2021 r. Spółka otrzymała zgłoszenia następujących kandydatur na członków Rady Nadzorczej:
1.Kandydaci PTE PZU S.A.: pan Andrzej Gładysz i pan Grzegorz Janas, 2.Kandydat Lacuna Vermögen GmbH: pan Werner Engelhardt. Do zgłoszenia dołączono życiorysy kandydatów oraz oświadczenia zawierające m.in. zgodę na kandydowanie. Życiorysy kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu. Powyższe kandydatury będą rozpatrywane w ramach pkt 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 października 2021 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bFfhugbr