Trwa ładowanie...
bESZAroB
Notowania
DataTytułKursZmiana
2021-11-30
MDG Zmiana terminu zawarcia umów objęcia akcji serii H
19,54
+4,15
2021-11-24
MDG Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki
19,98
-2,60
2021-11-15
MDG Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki
20,60
+0,49
2021-11-15
MDG SA-QSr3 2021
20,60
0,00
2021-11-15
MDG QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20,60
0,00
2021-11-11
MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2021 r.
20,70
-1,93
2021-11-10
MDG Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
20,55
-2,19
2021-10-26
MDG Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
18,40
+47,01
2021-10-26
MDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 października 2021 r.
18,40
+47,01
2021-10-26
MDG Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 26 października 2021 r.
18,40
+47,01
2021-10-25
MDG Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
18,40
0,00
2021-10-25
MDG Rozpoczęcie negocjacji dotyczących objęcia akcji Spółki
18,30
+0,55
2021-10-25
MDG Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
18,30
+0,55
2021-10-24
MDG Projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 października 2021 roku
18,30
0,00
2021-10-22
MDG Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 października 2021 roku
18,30
-0,11
2021-10-12
MDG Zmiana zakresu przekazywanych informacji o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli i informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2021 r.
18,36
+0,87
2021-09-30
MDG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16,84
+0,12
2021-09-29
MDG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16,84
0,00
2021-09-24
MDG Aktualizacja informacji na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics
20,75
-0,48
2021-09-24
MDG Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Informacja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego
20,75
-0,48
  • Poprzednia strona
  • z 19
  • Następna strona
bESZArpj