Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-02-12
MDG Informacja o zawarciu umowy globalnej dystrybucji Oprogramowania Medicalgorithmics S.A. przez Bittium Biosignals Ltd, spółkę zależną Bittium Corporation notowanego na Nasdaq Helsinki globalnego dostawcy urządzeń do diagnostyki arytmii
29,55
0,00
2024-02-01
MDG Medicalgorithmics US Holding otrzyma z Grupy React 0,66 mln USD jako korekta ceny sprzedaży Medi-Lynx
29,55
+3,89
2024-01-26
MDG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29,75
0,00
2024-01-09
MDG Informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki
30,20
0,00
2023-12-19
MDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r.
31,30
0,00
2023-12-19
MDG Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 r.
31,30
0,00
2023-11-29
MDG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,70
-2,44
2023-11-25
MDG Przyjęcie ostatecznych wartości godziwych rozliczenia wniesienia aportu zg. z MSSF w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
27,85
0,00
2023-11-22
MDG Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
26,90
0,00
2023-10-22
MDG Informacja o otrzymaniu przez Medicalgorithmics S.A. wypowiedzenia Umowy z React
31,65
0,00
2023-10-20
MDG Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. porozumienia z publicznie notowanym globalnym dostawcą urządzeń do diagnostyki arytmii
31,00
+1,61
2023-10-10
MDG Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z notowaną na NASDAQ spółką technologiczna, która jest wiodącym podmiotem w branży nieinwazyjnej diagnostyki monitoringu kardiologicznego na rynku amerykańskim
30,55
0,00
2023-10-10
MDG Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
30,55
0,00
2023-10-05
MDG Informacja o podpisaniu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy sojuszu strategicznego z nowym Dystrybutorem w USA
27,25
0,00
2023-10-03
MDG Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. umowy z jednostką certyfikującą w przedmiocie certyfikacji CE technologii VCAST
29,25
-2,91
2023-09-28
MDG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29,55
0,00
2023-09-26
MDG Informacje o korektach w skonsolidowanych danych porównywalnych za rok 2022 Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics
32,20
-0,16
2023-09-21
MDG Zawiadomienie otrzymane od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmniejszeniu stanu posiadanych głosów przez fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A.
33,70
-4,15
2023-09-11
MDG Informacja o zmianach w strukturze międzynarodowego zespołu liderów sprzedaży Emitenta
37,50
-0,40
2023-09-04
MDG Informacja o zawarciu przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń
38,25
-3,01
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona