Trwa ładowanie...
bETQZhfV
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 59427 66631 36627 477
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 905-3 526-5 094-12 270
Zysk (strata) brutto-4 051-5 324-3 294-13 431
Zysk (strata) netto-1 356-1 851-1 012-5 018
Przepływy netto-8 209-7 5927 533-16 508
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 675-4 396-4 281-5 319
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 499-1 828-2 764-2 425
Przepływy netto z działalności finansowej-4 385-1 36814 578-8 764
Aktywa razem293 857287 878311 818283 404
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania82 46381 72197 98676 039
Zobowiązania długoterminowe33 78233 26748 29038 893
Zobowiązania krótkoterminowe48 68148 45449 69637 146
Kapitał własny211 385206 148213 823207 355
Kapitał zakładowy433433433433
Liczba akcji (tys. szt.)4 327,834 327,834 327,834 327,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)48,8447,6349,4147,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,31-0,43-0,23-1,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów111 734173 870199 404203 354
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37 508-8524 72441 820
Zysk (strata) brutto-39 950-2 65521 57336 592
Zysk (strata) netto-12 9194 27914 41625 539
Przepływy netto5 047-49 03927 658-15 009
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 95613 49944 23228 611
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 005-2 7932 407-22 026
Przepływy netto z działalności finansowej14 008-59 745-18 981-21 594
Aktywa razem283 404283 262316 082289 281
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania76 03958 54085 32085 548
Zobowiązania długoterminowe38 89330 63113 25767 649
Zobowiązania krótkoterminowe37 14627 90972 06317 899
Kapitał własny207 355195 840189 864168 913
Kapitał zakładowy433361361361
Liczba akcji (tys. szt.)4 327,833 606,533 606,533 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)47,9154,3052,6546,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,981,194,007,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bETQZhgD