Trwa ładowanie...
bEKMwOeZ
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 66631 36627 47725 088
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 526-5 094-12 270-10 480
Zysk (strata) brutto-5 324-3 294-13 431-11 260
Zysk (strata) netto-1 851-1 012-5 018-3 444
Przepływy netto-7 5927 533-16 508-8 270
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 396-4 281-5 319-4 667
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 828-2 764-2 425-1 167
Przepływy netto z działalności finansowej-1 36814 578-8 764-2 436
Aktywa razem287 878311 818283 404305 737
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania81 72197 98676 03983 632
Zobowiązania długoterminowe33 26748 29038 89341 590
Zobowiązania krótkoterminowe48 45449 69637 14642 042
Kapitał własny206 148213 823207 355203 583
Kapitał zakładowy433433433433
Liczba akcji (tys. szt.)4 327,834 327,834 327,834 327,83
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)47,6349,4147,9147,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,43-0,23-1,16-0,80
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów111 734173 870199 404203 354
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37 508-8524 72441 820
Zysk (strata) brutto-39 950-2 65521 57336 592
Zysk (strata) netto-12 9194 27914 41625 539
Przepływy netto5 047-49 03927 658-15 009
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 95613 49944 23228 611
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 005-2 7932 407-22 026
Przepływy netto z działalności finansowej14 008-59 745-18 981-21 594
Aktywa razem283 404283 262316 082289 281
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania76 03958 54085 32085 548
Zobowiązania długoterminowe38 89330 63113 25767 649
Zobowiązania krótkoterminowe37 14627 90972 06317 899
Kapitał własny207 355195 840189 864168 913
Kapitał zakładowy433361361361
Liczba akcji (tys. szt.)4 327,833 606,533 606,533 606,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)47,9154,3052,6546,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,981,194,007,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEKMwOfH