Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MDG Medicalgorithmics US Holding otrzyma z Grupy React 0,66 mln USD jako korekta ceny sprzedaży Medi-Lynx

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 47/2022 oraz 52/2022, informuje, że otrzymał powiadomienie z Grupy React Health Holdings, LLC („React Health”) że zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienia Udziałów zawartej z Medi-Lynx Holdings, LLC („Kupujący”) Medicalgorithmics US Holding Corporation („Sprzedający”) otrzyma 660 tys. USD (około 2,6 mln zł) tytułem korekty ceny sprzedaży udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”).
Kwota ta nie była uwzględniona w planie finansowym Spółki, więc po otrzymaniu dodatkowo zwiększy rezerwy gotówkowe i jako podwyższenie ceny zbycia Medi-Lynx zostanie zaksięgowana jako przychód finansowy w pierwszym kwartale 2024 r. Kwota ta, zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienia Udziałów jak Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 47/2022 z 15 lipca 2022 r., stanowi 65% łącznej kwoty będącej różnicą (oszczędnością) miedzy przyjętą na potrzeby rozliczenia podatku łączną kwotą spornych potencjalnych zobowiązań podatkowych Medi-Lynx z tytułu podatków od sprzedaży i podatku akcyzowego do stanu Texas za okres od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2020, a kwotami faktycznie zapłaconymi w ramach uregulowania tych zaległości przez podmioty z Grupy React, pomniejszone o wszelkie koszty prowadzenia postępowań podatkowych. Płatność ta została zabezpieczona gwarancją płatności udzieloną przez React Health. Zwiększone środki finansowe będące w posiadaniu Spółki dodatkowo pozwolą na przyśpieszenie realizacji strategii Spółki (opublikowanej raportem bieżącym Emitenta nr 16/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.), przyjętej po tym jak Biofund Capital Management LLC został jej największym akcjonariuszem.

Inne komunikaty