Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MEDICALG: strona spółki
19.12.2023, 21:08

MDG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 r. („Walne Zgromadzenie”) dysponowali 6.219.342 (sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcjami i głosami, stanowiącymi 62,49 % (sześćdziesiąt dwa czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego oraz wszystkich głosów.
Co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu posiadali: 1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 704 900 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 11,33 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,25 %; 2. Biofund Capital Management LLC – 4 976 384 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 80,01 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 49,99 %; 3. Nationale Nederlanden OFE – 448 586 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu – 7,21 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,5 %.

Inne komunikaty