Trwa ładowanie...
bEUkTNvp
Notowania
PATENTUS: strona spółki
27.10.2021, 13:45

PAT Korekta informacji w zakresie łącznej kwoty zamówień.

Zarząd Patentus S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r. nastąpiła omyłka pisarsko-rachunkowa, polegająca na wskazaniu nieprawidłowej kwoty zamówień.
Zamiast: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 11 370 458,74 PLN netto. Powinno być: „Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w okresie od 30.07.2019 r. do 02.08.2021 r. w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”) zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 12 669 096,63 PLN netto. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, poprzez prawidłowe wskazanie łącznej kwoty zamówień otrzymanych przez PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) od Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach („Zamawiający”, „PGG”). Pozostałe informacje opisane w raporcie bieżącym 11/2021 pozostają bez zmian. Podstawa Prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Inne komunikaty

bEUkTNvX