Trwa ładowanie...
bFfwyzEB
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
28.10.2021, 17:53

BDX Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28 października 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła).
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. Wartość oferty: 397 703 300,00 zł netto Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia robót: 33 miesięcy od daty rozpoczęcia Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-01-21
BDX Terminy przekazywania okresowych raportów finansowych w 2022 roku
245,00
-2,45
2022-01-19
BDX Aneks do umowy z Pekao Leasing Sp. z o.o.
246,50
-1,62
2022-01-12
BDX Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – wybór oferty Budimex S.A.
249,00
+2,01
2022-01-04
BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – podpisanie umowy
238,50
+2,10
2021-12-30
BDX Podpisanie porozumienia w przedmiocie wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego
234,50
-1,28
2021-12-17
BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – wybór oferty
235,50
-5,52
2021-12-17
BDX Nabycie i zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
235,50
-1,49
2021-12-15
BDX Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – unieważnienie czynności wyboru
223,00
-1,57
2021-12-15
BDX Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 93+030 do km 100+711 – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej (korekta)
223,00
-0,67
2021-12-14
BDX Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25 – unieważnienie czynności wyboru oferty
227,50
-1,98
bFfwyzFj