Trwa ładowanie...
bFfHJWHp
Notowania
ZUE: strona spółki
2.11.2021, 8:17

ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje o wpłynięciu do Spółki datowanej na dzień 29 października 2021 r. informacji o wyborze oferty złożonej przez ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż” - zadanie nr 2.5 w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”.
W związku z rezygnacją oferenta, który pierwotnie złożył najlepszą ofertę w przedmiotowym przetargu, Zamawiający dokonał wyboru oferty ZUE jako najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert. Zamawiający: Gmina Dąbrowa-Górnicza, Tramwaje Śląskie S.A. Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 61,8 mln zł. Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 76 mln zł. Termin realizacji zadania: grudzień 2022 r. Kryteria ofert: a) cena – waga: 60%, b) okres gwarancji – waga: 20%, c) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – waga: 20%. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bFfHJWHX