Trwa ładowanie...
bFeMzTKd
Notowania
MFO: strona spółki
3.11.2021, 10:03

MFO Wstępne dane finansowe MFO S.A. za trzy kwartały 2021 roku

W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za trzy kwartały 2021 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne odchylenie wykazały: przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także zysk na działalności operacyjnej oraz zysk netto. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za trzy kwartały 2021 roku, tj. okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku wyniosły: 733.783 tys. zł (co stanowi wzrost o 411.771 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 128,67% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za trzy kwartały 2021 roku, tj. okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 wyniósł: 144.034 tys. zł (co stanowi wzrost o 126.183 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 503,43% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zysk netto za trzy kwartały 2021 roku, tj. okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 wyniósł: 115.034 tys. zł (co stanowi wzrost o 99.405 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 484,40% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat). Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 25 listopada 2021 roku.

Inne komunikaty

bFeMzTKL