Trwa ładowanie...
bFfjcVqZ
Notowania
DEKPOL: strona spółki
4.11.2021, 14:34

DEK Uzgodnienie kluczowych warunków kontraktu na wykonanie robót budowlanych hal magazynowych

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 4 listopada 2021 r. spółka zależna Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Dekpol Budownictwo”) uzgodniła ze spółką z Grupy Panattoni kluczowe warunki kontraktu na wykonanie w charakterze generalnego wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zaczernie w województwie podkarpackim („Inwestycja").
Zakończenie realizacji Inwestycji ma nastąpić w czerwcu 2022 r. Wartość wynagrodzenia netto za wykonanie Inwestycji została ustalona na poziomie ok. 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 r. (przeliczone wg kursu euro z dnia 4 listopada 2021 r.). O zawarciu umowy Emitent poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

bFfjcVrH