Trwa ładowanie...
bFfDICOd
Notowania
LARQ: strona spółki
8.11.2021, 22:43

LRQ Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2021 z 25 stycznia 2021 r., ustalającego daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r., informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu okresowego za III kwartał 2021 r., wskazując nowy termin na 10 listopada 2021 r. Pierwotna data publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 r. była ustalona na 29 listopada 2021 r.

Inne komunikaty

bFfDICOL