Trwa ładowanie...
Notowania
SANOK: strona spółki
10.11.2021, 14:35

SNK Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

Zarząd Sanok Rubber Company S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z 29 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku, który ustala się na dzień 17 listopada 2021r.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty