Trwa ładowanie...
bFdOgByZ
Notowania
LOKUM: strona spółki
10.11.2021, 14:50

LKD Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. do siedziby Spółki wpłynęły drogą elektroniczną zawiadomienie od:
- Pana Dariusza Olczyka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza Spółki o zmianie sposobu posiadania akcji Spółki, - spółki Halit S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, akcjonariusza Spółki o zmniejszeniu stanu posiadania akcji, - spółki Nasze Pasaże S.A. z siedzibą we Wrocławiu o nabyciu znacznego pakietu akcji. Treść przedmiotowych Zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bFdOgBzH