Trwa ładowanie...
bFfjyTGZ
Notowania
DEKPOL: strona spółki
10.11.2021, 21:46

DEK Nabycie udziałów w spółce „INTEK” Sp. z o.o. z segmentu działalności produkcyjnej

Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. spółka zależna Emitenta – Dekpol Steel sp. z o.o. ("Dekpol Steel") zawarła z osobami fizycznymi umowę zakupu 100% udziałów w spółce „INTEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie („INTEK”).
Przedmiotem działalności INTEK jest projektowanie linii i urządzeń będących elementami systemów automatyki przemysłowej. Podmiot w swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów obejmujących kompletną dostawę urządzeń transportu technologicznego wraz z systemami automatyki przemysłowej "pod klucz" dla różnych branż m.in. samochodowej, meblowej, maszynowej, oponiarskiej oraz offshore. Cena nabycia udziałów w INTEK nie stanowi kwoty znaczącej z perspektywy aktywów Grupy Kapitałowej Dekpol. Ostateczne rozliczenie transakcji nabycia udziałów zostanie dokonane zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami o rachunkowości. Nabycie udziałów w INTEK zostało uznane za istotne z uwagi przede wszystkim na pozyskanie około 200 osób wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowników, o zbliżonych kwalifikacjach zawodowych, co obecnie stanowi niezbędny obszar dla dalszego rozwoju Dekpol Steel. Ponadto INTEK posiada 25 tys. m2 powierzchni hal produkcyjnych. Powyższe, pozwoli na podwojenie dotychczasowych mocy wytwórczych Grupy Dekpol w segmencie produkcji, a tym samym umożliwi sprawniejszą realizację zleceń posiadanych przez Grupę Dekpol, jak też pozyskiwanie nowych dodatkowych zleceń. Zarząd Emitenta oczekuje, iż w wyniku rozwoju Dekpol Steel oraz nabycia udziałów w INTEK możliwe będzie wygenerowanie rocznych przychodów ze sprzedaży, w segmencie produkcji, docelowo na poziomie nawet ok. 300 mln zł w perspektywie 3 lat, przy czym Emitent zastrzega, iż powyższe jest celem długoterminowym uwarunkowanym wieloma czynnikami o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym (rynkowym).

Inne komunikaty

bFfjyTHH