Trwa ładowanie...
bFdTUmut
Notowania
LOKUM: strona spółki
15.11.2021, 20:07

LKD Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii I

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 listopada 2021 r. powziął informację, że w ślad za uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") nr 1134/2021 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 obligacji na okaziciela serii I Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł ("Obligacje"), w dniu 15 listopada 2021 r., Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1146 /2021 w sprawie wyznaczenia na dzień 17 listopada 2021 r. pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Obligacji, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO212700044”.
Zarząd GPW postanowił w ww. uchwale, iż Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „LKD0425”.

Inne komunikaty

bFdTUmvb