Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
16.11.2021, 16:41

OBL Informacja o otrzymaniu decyzji organu II instancji w zakresie kontroli celno – skarbowej za 2015 rok

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 21.08.2019 r. oraz 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, o decyzji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno - Skarbowego (dalej: Organ), który, działając jako organ drugiej instancji, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. w wysokości 1 181 869,00 złotych. Na dzień publikacji niniejszego raportu, łączna kwota ewentualnych dopłat do podatku dochodowego za rok 2015 z uwzględnieniem odsetek wyliczonych na dzień 16.11.2021 r. może wynieść 1 714 454,00 zł
Wydana decyzja nastąpiła w wyniku rozpatrzenia odwołania Spółki od decyzji organu pierwszej instancji na skutek przeprowadzonej w Spółce kontroli celno -skarbowej za lata 2014 – 2017. O szczegółowym przebiegu kontroli Emitent informował w raportach okresowych. Otrzymana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Emitentowi przysługuje możliwość złożenia skargi na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymaną decyzję oraz możliwość skorzystania z przysługujących mu praw. Emitent będzie informował o dalszym przebiegu sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w raportach bieżących i okresowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty